Bảng phí dịch vụ

Bắt đầu bán hàng chỉ từ 3000đ/ngày với Goido.NET

Gói hỗ trợ

Dành cho những mô hình kinh doanh nhỏ,
người bắt đầu kinh doanh.
180.000 đ
99.000 đ
 • 1 CỬA HÀNG/THÁNG
 • 5 NGƯỜI DÙNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH NĂNG
 • KHÔNG PHÍ KHỞI TẠO
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ

Gói chuyên nghiệp

Dành cho những mô hình kinh doanh chuyên nghiệp.
250.000 đ
199.000 đ
 • 1 CỬA HÀNG/THÁNG
 • THÊM 1 CHI NHÁNH: 180.000/THÁNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN NGƯỜI DÙNG
 • KHÔNG GIỚI HẠN TÍNH NĂNG
 • KHÔNG PHÍ KHỞI TẠO
DÙNG THỬ MIỄN PHÍ
TỔNG ĐÀI 089.889.2202 HỖ TRỢ TỪ 7:00 - 22:00, SUỐT 365 NGÀY/NĂM
 • Quản lý hàng hóa
 • Quản lý khuyến mãi
 • Báo cáo kinh doanh
 • Quản lý công nợ
 • Định lượng nguyên liệu
 • Cảnh báo tồn kho
 • Quản lý bán hàng POS
 • Quản lý khách hàng, nhà cung cấp
 • Quản lý đơn hàng
 • Đồng bộ đa thiết bị
 • Chế độ Offline
 • Quản lý dòng tiền, sổ quỹ
 • Thiết lập, phân quyền
 • Quản lý kho hàng
 • Quản lý chuỗi